OUR BRANDS

เรามีเครือข่ายที่ครอบคลุม ครบครันในตลาดอุปกรณ์เสริมและอะไหล่ยานยนต์

ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้แบรนด์ของเรากว่า 1,000,000 คน

HURRICANE

Hurricane เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนด้วยสินค้าและบริการคุณภาพที่เป็นเลิศ ด้วยนวัตกรรเทคโนโลยีและกระบวนการทำงานที่มีมาตรฐาน ISO 9001 รองรับเรามุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจโดยคำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อมตามหลัก SDGs อย่างยั่งยืน

FABRIX

Fabrix แบรนด์ย่อยที่แสดงจุดยืนที่ชัดเจนด้าน Eco ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม และนวัฒกรรมเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้ได้สินค้าสำหรับยานยนต์ที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม " เพื่อคุณ เพื่อโลก "

TRON

Tron มาตรฐานการผลิตจากอเมริกา มี ISO 9001 รองรับ เป็นกลุ่มผู้ผลิตอะไหล่ยานยนต์จำพวก สายหัวเทียน อุปกรณ์เสริมสำหรับยานยนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรถยนต์

LIFESCI

ริเริ่มจากการให้ความสำคัญด้านสุขอนามัยในปัจจุบัน เกิดเป็นแบรนด์ "LIFESCI" ที่จะเป็นตัวช่วยอเนกประสงค์ ผ่านการตรวจสอบและทดลองจากแลปวิทยาศาสตร์ พัฒนาและคิดค้นจากชีวิตประจำวัน "ปัญหาของคุณคืองานของเรา"