PROFILE

HURRICANE มากว่า 25 ปี เรามุ่งมั่นค้นคว้า และพัฒนาสินค้าที่มีในตลาดให้ดีขึ้นไปกว่าเดิม โดยใช้เทคโนโลยี และองค์ความรู้มาพัฒนาให้ได้สิ่งใหม่ พัฒนากระบวนการสร้างสรรค์ และการผลิตให้มีประสิทธิภาพ จนได้มาเป็นสินค้าและบริการที่เราภาคภูมิใจ

เฮอร์ริเคน ดำเนินธุรกิจมากว่า 25 ปี ประกอบธุรกิจในกลุ่มอุปกรณ์เสริมและอะไหล่ยานยนต์ เป็นผู้ผลิตไส้กรองในกลายอุ


สินค้าของเฮอร์ริเคนเป็นสินค้าของคนไทยที่สร้างความภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับในตลาดเอเชียอย่างแพร่หลายOUR VISION

" เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนด้วยสินค้าและบริการคุณภาพที่เป็นเลิศ ด้วยการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และกระบวนการทำงาน มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อม "

MILESTONE

เรามุ่งมั่นค้นคว้า และพัฒนาสินค้าที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นไปกว่าเดิม โดยใช้เทคโนโลยี และองค์ความรู้มาพัฒนาสินค้าให้ได้สิ่งใหม่ พัฒนากระบวนการสร้างสรรค์ และการผลิตที่มีประสิทธิภาพ