Company PROFILE

กว่า ๒๕ ปี บริษัทเฮอริเคน เรามุ่งมั่นพัฒนา เพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย คิดค้น สร้างสรรค์ พัฒนาและนำมาประยุกต์เข้ากับการบริหารงานองค์กรอย่างยั่งยืนและภาคภูมิใจ


บริษัท เฮอร์ริเคน ก่อตั้งเมื่อ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๓๗ ดำเนินกิจการธุรกิจในกลุ่มอุปกรณ์เสริมและอะไหล่ยานยนต์ เป็นผู้ผลิตไส้กรองและจำหน่ายให้กับพันธมิตรและอุตสาหกรรมทุกรูปแบบทั่วโลกที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในตลาดเอเชีย


OUR VISION

" เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนด้วยสินค้าและบริการคุณภาพที่เป็นเลิศ ด้วยการพัฒนา นวัตกรรเทคโนโลยี และกระบวนการทำงาน มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อม "

MILESTONE

เรามุ่งมั่นค้นคว้า และพัฒนาสินค้าที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นไปกว่าเดิม โดยใช้เทคโนโลยี และองค์ความรู้มาพัฒนาสินค้าให้ได้สิ่งใหม่ พัฒนากระบวนการสร้างสรรค์ และการผลิตที่มีประสิทธิภาพ